พลากร สอนสร้างเว็บ
Backlink คือ อะไร ? แล้วเราจะได้ Backlink มาได้อย่างไร
November 24, 2020
Backlink เป็นสิ่งที่ Guru SEO หลายๆ ท่านเคยพูดถึงไว้ว่า มีความสำคัญมากครับ แต่สรุปแล้ว เจ้า Backlink นี้ มันคืออะไร แล้วเราจะได้มันมาได้อย่างไร มาฟัง Episode นี้กันครับ